Help Haus s.r.o.

Stavby, projekty, povolení, realizace, E-shop

Projektování

07
Květen
2018

Návrh konstrukčního řešení

Přidáno: 07.05.2018 11:48:39 Počet shlédnutí: 85

Řeší nejvýhodnější konstrukci domu přímo do místních klimatických a geomorfologických podmínek pomocí aplikace. Návrhové podmínky zadává investor.

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Architektonické, objemové a dispoziční studie

Přidáno: 07.05.2018 11:16:41 Počet shlédnutí: 81

řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku - zákazník získá základní představu o tom, jak bude jeho stavba vzhledově i dispozičně vypadat a fungovat - na základě studie můžete žádat o vydání územně plánovací informace stavebním úřadem - na základě studie je možné provést první orientační propočet ceny domu a tudíž je možné ověřit zda představy investora jsou shodné s jeho finančními možnostmi

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace k územnímu řízení

Přidáno: 07.05.2018 11:17:44 Počet shlédnutí: 78

řeší zejména účel stavby a její umístění do terénu vč. napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení

Přidáno: 07.05.2018 11:19:25 Počet shlédnutí: 90

řeší konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálové specifikace

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Dokumentace pro výběr dodavatele

Přidáno: 07.05.2018 11:20:44 Počet shlédnutí: 87

V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohl být odpovědně zpracovaný výkaz výměr

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Přidáno: 07.05.2018 11:22:02 Počet shlédnutí: 80

V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohla být prováděna stavba

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace skutečného provedení

Přidáno: 07.05.2018 11:27:32 Počet shlédnutí: 80

Tato dokumentace se odlišuje tím, že není dokumentací tvůrčí, která zpracovává různá témata, ale pouze zachycuje dokončené dílo

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace bouracích prací

Přidáno: 07.05.2018 11:26:15 Počet shlédnutí: 122

Zpracovává se na podnět stavebního úřadu při demolicích objektů, které vyžadují povolení či souhlas stavebního úřadu.

Čtěte více... Komentáře: 0

05
Prosinec
2017

Bydlet levně a pohodově

Přidáno: 05.12.2017 06:27:15 Počet shlédnutí: 290

Bydlet levně a pohodově Kvalitní provádění staveb vyžaduje kvalitní komponenty a kvalifikovanou práci. Poskytujeme zázemí našim odběratelům.

Čtěte více... Komentáře: 0

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info