Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Ceny služeb obvyklé

Ceny služeb obvyklé

Uvedená cena je orientační

Výtisk - obvyklé ceny, sazebník služeb

 • Cena: 424 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Subjekt: Help Haus s.r.o.

ORIENTAČNÍ CENA SLUŽBY STANOVENÉ % PODÍLEM K ROZPOČTU

1. Příprava zakázky       0,5%

Analýza zakázky, analýza staveniště včetně inventarizace a vyhodnocení (nezbytné speciální průzkumy se stanoví obvykle hodinovou sazbou), specifikace potřebných podkladů a průzkumů, specifikace potřebných prací a profesí, závěry.

2. THERMAL MANAGEMENT budovy (pouze u obytných budov)      4%

Posouzení meteorologických a  geomorfologických podmínek místa a vliv těchto podmínek na plánovanou stavbu. Návrh a skladba obálky budovy včetně zateplení a návrhu na vytápění

 3. Návrh stavby        0,8%

Analýza podkladů, zpracování konceptu řešení, studie skic ve variantách, zapojení dalších profesí, například technologické, statické, ekologické, dopravní, apod., projednání a odsouhlasení cílových představ se zákazníkem, objasnění všech souvislostí (urbanistické, ekologické, funkční, technické a podobně), konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby, shrnutí výsledků a závěry.

 4. Vypracování dokumentace k územnímu řízení                4%

Vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo změně území na základě podkladů ad fáze 1. a 2., obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, obstarání územního rozhodnutí, shrnutí výsledků a zapracování podmínek územního rozhodnutí do návrhu stavby.

5. Vypracování dokumentace pro stavební řízení                4%

Stanovení podmínek pro dodržení dokumentace stavby s fázemi 1. až 3. na základě dosažených výsledků analýz, vypracování dokumentace stavby pro stavební povolení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k vydání stavebního povolení, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do projektu.

 6. Vypracování dokumentace pro provedení stavby           4%

Autorský a technický dozor nad dodržením zahradně architektonické koncepce podle dokumentace, vypracované ve fázi 4., vypracování dokumentace pro provedení stavby jejím propracováním dle výsledků předchozí fáze 4. s účastí všech nezbytných profesí a jejich koordinace, obstarání podkladů od potencionálních dodavatelů.

7. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby               0, 1%

Zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelů.

8. Spolupráce při výběrovém řízení         0,2%

Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení, spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby.

 9. Spolupráce při provádění stavby         4%

Autorský dozor nad dodržením technologie, technický dozor investora při provádění díla (stavby).

10. Spolupráce po dokončení stavby       0,8%

Spolupráce při kolaudačním řízení, dohled nad odstraněním kolaudačních závad, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby, soupis závad před uplynutím záruční lhůty.

 ODMĚNA ZA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

Za zpracování propočtu ceny stavebního díla v rozsahu a obsahu uvedeném výše lze stanovit orientační cenu podílem z celkových nákladů stavby bez DPH podle následující tabulky :

Orientační ceník 

RN objektu v mil. Kč bez DPH

Stavební objekty mimo liniových

Liniové objekty

Novostavba

Rekonstrukce

Novostavba

Rekonstrukce

0-1

0,550 %

0,700 %

0,300 %

0,390 %

1-3

0,400 %

0,510 %

0,200 %

0,260 %

3-5

0,290 %

0,370 %

0,145 %

0,190 %

5-10

0,240 %

0,310 %

0,115 %

0,150 %

10-50

0,120 %

0,150 %

0,060 %

0,078 %

50-100

0,090 %

0,115 %

0,040 %

0,052 %

100-300

0,055 %

0,070 %

0,025 %

0,033 %

300-500

0,040 %

0,051 %

0,020 %

0,026 %

500-1000

0,030 %

0,038 %

0,015 %

0,020 %

Přirážky a srážky k ceně 

Kód přirážky/srážky

Popis

koeficient 

S1

Zpracování pouze výkazu výměr podle projektu s přiřazením odpovídajících položek prací a materiálů

0,68

S2

Pouze ocenění zpracovaného položkového soupisu s výkazem výměr

0,32

S3

Sestavení výkazu výměr, ocenění, nebo kompletního rozpočtu bez specializovaných řemesel

0,72

S4

Použití agregovaných položek v rozsahu více než 25% , do 50% 0,85

0,85

S5

Použití agregovaných položek v rozsahu více než 50%

0,70

S6

Sestavení rekapitulace stavby

1,04

Poslední aktualizace dne: 1.12. 2016

Nový komentář

* (Povinné)

Alternativní produkty

 • Stanovení ceny stavebních prací

  Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné...

  Dostupnost: Skladem

  • 4.235 Kč s DPH
  • 7.500 Kč s DPH Sleva: 3.265 Kč
   ks
 • Jednání s úřady

  Poptejte pro nezávaznou cenovou nabídku když vás unavuje jednání na úřadech. Vyřídíme za vás...

  Dostupnost: Skladem

  • 8.470 Kč s DPH
   ks
 • Stavební nález

  Uvedená cena je orientační

  Specifikace problému, místní šetření, průzkum, stanovisko.

  Dostupnost: Skladem

  • 3.600 Kč s DPH
  • 6.000 Kč s DPH Sleva: 2.400 Kč
   ks
 • Výběrová řízení na dodavatele

  Za uvedenou cenu obvykle připravíme vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,...

  Dostupnost: Skladem

  • 4.235 Kč s DPH
  • 15.000 Kč s DPH Sleva: 10.765 Kč
  • 4.235 Kč s DPH / hod
   Kč/hod
 • Stavební dozor

  Uvedená cena je orientační

  Právě na vaší stavbě může během provádění stavebních prací docházet k porušování technologické...

  Dostupnost: Skladem

  • 424 Kč s DPH
  • 650 Kč s DPH Sleva: 227 Kč
   ks
 • Stavební konzultace

  Jaké jsou možnosti stavebních řešení, jak postupovat, plánovat, počítat náklady, nebo cenu...

  Dostupnost: Skladem

  • 2.178 Kč s DPH
  • 7.500 Kč s DPH Sleva: 5.322 Kč
   ks
 • Koordinace stavebních prací

  Sazba za 1hod. Organizování stavebních prací, kontrola pracovních postupů, logistika

  Dostupnost: Skladem

  • 424 Kč s DPH
   ks

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info