Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zděné ploty

Zděné ploty

Zděné ploty jsou systémem dutých štípaných betonových tvárnic. Povrch tvárnic je opatřen vzorem přírodního kamene. Na výběr je z několika barev – přírodní, karamelová, bílá, žlutá, colormix sahara, colormix podzim. Povrch tvarovek může být jak hladký, tak i zvrásněný.

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

www.nano-gel.cz; tel. + 420 608 161 003;E-mail: nano-gel@seznam.cz;

Zděné ploty jsou systémem dutých štípaných betonových tvárnic. Povrch tvárnic je opatřen vzorem přírodního kamene. Na výběr je z několika barev – přírodní, karamelová, bílá, žlutá, colormix sahara, colormix podzim. Povrch tvarovek může být jak hladký, tak i zvrásněný.

Základy - Zemní práce - základy, 80 cm; Základová spára 10cm vysypána zhutněným štěrkopískem; betonáž do ztraceného bednění; / Tvarovky do roviny/

Nadzemní část - Na vzniklou plochu je položena první řada tvarovek, které jsou rovněž vylity betonem, přičemž není bezpodmínečně nutné betonovat řady jednotlivě. Nedoporučuje se však betonovat více, než 3 až 4 řady současně. Sloupky se svislou výztuží ukotvenou v základech, jsou rozmístěny v pravidelných rozestupech. Do sloupků jsou uchyceny držáky plotovek. Na závěr je provedeno zastřešení sloupků a podezdívky.

 O postupu stavby zděného plotu podrobněji:

Podezdívka a sloupky jsou z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec. Výplň plotových polí mezi sloupky nad podezdívkou je svislá, poloprůhledná. Tvoří jí plastové nebo dřevěné prvky připevněné na vodorovných nosnících.

Základy plotu

se provádějí jako betonové pasy šířky 300 mm z prostého betonu C12/15. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce minimálně 0,8 m. Na základovou spáru se podle potřeby položí vrstva zhutněného štěrkopísku tloušťky 100mm. Hloubku založení upřesní zhotovitel po provedení výkopu podle typu zeminy a místních podmínek. Do základů se při betonáži zakotví v místech dutin sloupků svislá výztuž. Základové pasy se vybetonují do výšky 100mm pod úroveň terénu. Nato se položí jedna řada hladkých tvarovek.

Sloupky jsou postaveny v pravidelných vzdálenostech 2,8 – 3,2 m při respektování modulu 200 mm. Půdorysný rozměr sloupků u vrat a branky 400/400 mm, ostatní 400/200 mm. Do sloupků je uložena svislá výztuž kotvená do základů. Ke zdění sloupků je použita zdící směs s tloušťkou spáry 8 – 10mm. Dutiny tvárnic jsou vylity hutněným betonem C 16/20 měkké konzistence. Sloupek je ukončen sloupovou hlavicí.

Do sloupků se při zdění osadí držáky plotových polí, panty na vrátka a další prvky podle požadavků zákazníka Do sloupků se na obou stranách brány uloží chráničky pro kabely ovládacích prvků brány.

Podezdívka se vyzdívá ze dvou vrstev betonových tvarovek kladených na vazbu. Ke zdění je použita betonová směs, dutiny tvárnic jsou vyplněny betonem C 16/20. Na horní vrstvu podezdívky se položí plotová stříška.

Plotové výplně mezi sloupky tvoří pole s vodorovnými nosníky a svislým prkénkovým pobitím. Vodorovné nosníky se připevní k držákům osazeným ve sloupcích.

Brána je podle výběru zákazníka posuvná nebo dvoukřídlá otočná v širokém sortimentu rozměrů. Konstrukce je svařená z uzavřených ocelových profilů s povrchovou pozinkovanou úpravou. Na konstrukci nosníky je přišroubována svislá výplň stejná jako na plotových polích. Je připravena pro vybavení motorickým pohonem s dálkovým ovládáním.

Branka jednokřídlová, otvíravá, standardní světlosti 1000 mm. Konstrukce a obití bude stejné jako u brány.

 

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info