Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zdravé bydlení

Zdravé bydlení

Uvedená cena je za 1m3 obestavěného prostoru. Pod střechou v uzavřeném prostoru trávíme stále více času, mnohokrát více než naši vývojoví předci. Doma v práci i volném čase, stále v uzavřeném prostoru. Věnujme tedy pozornost vlivům působícím na prostředí v interiéru.

  • Cena: 6.413 Kč s DPH
  • Před slevou: 7.200 Kč
  • Sleva: 787 Kč

Skladové číslo:

Dostupnost: Na dotaz

Subjekt: Help Haus s.r.o.

ZDRAVÁ OBÁLKA A KVALITNÍ VĚTRÁNÍ Nano-gel s.r.o. produkty a analýza stavu budovy

 Pod střechou trávíme více času než naši vývojoví předci. Doma v práci i volném čase stále v uzavřeném prostoru. Otázkou je jaký vliv mají stěny, tedy obálka budov na náš organismus, respektive na prostředí interiéru ve kterém se dnes lidé zdržují delší období života, než tomu bylo v dobách minulých.Obálka budovy je jako funkční oděv
Prostředí v budově je na obálce budovy závislé. Větrání a stav zdí má zásadní vliv na lidský organizmus. Ovlivňuje zdraví, psychiku, spokojenost, produktivitu a tím ovlivňuje i sociální chování např. snášenlivost, sousedské vztahy, zaměstnanost, rozvodovost atd. Člověk jako živočišný druh je bytostně závislý na svém okolí. Zakládá rodinu, obvykle žije v páru, má potřebu budovat si zázemí, domácnost, obydlí. Dříve jednoduché stavby jsou pro současnou rodinu nevyhovující. Na plášť budovy jsou kladeny přísnější nároky, zejména v oblastech tepelně izolačních. Zdánlivě uspokojivé řešení, přidáním izolací na stěnu stavby se negativně projevuje na kvalitě prostředí v interiéru. Nedostatečné větrání. Vzhledem k fyzikálním zákonůmdochází po zabydlení k negativním jevům. Objevují se hygienické problémy – plísně a lidé trávící čas v tomto prostředí jsou ohroženi na svém zdraví. Trpí únavou, stresem, bolestmi hlavy, epidemickými chorobami s další progresí poškozování zdraví. Vzniká otázka jak řešit zateplování již existujících budov a jak konstruovat budovy nové.

Nedokonalé zateplení působí ztrátyNavrhování a opravy staveb vyžadují znalosti. Místní podmínky, klimatické pásmo, počet budoucích uživatelů, způsob jejich života, co se odehrává ve stavební konstrukci a jaké materiály jsou pro daný typ nejvhodnější. Poznání a vlastní úsudek je pro majitele nemovitostí a investory nezbytností.
Obvodový plášť budovy je během roku rozdílně namáhán. Má více funkcí a procesy odehrávající se v něm jsou jiné v létě, v zimě, za deště, sucha a jsou různé při více nebo méně obydlené budově, jejím umístění, použitých materiálech, vrstvení konstrukce atd. Veškeré možné simulace vztahů mezi materiálem budov a chováním lidí je v závislosti na lidské potřeby specifikován tzv. stavebním ETALONEM pro obálku budovy. Nabízí nám ideální složení obvodového pláště budovy ve vztahu ke všem známým faktorům. Ideální složení obvodových zdí je patrné z obrázku. Je jasné, že již existující stavby nemohou těmto požadavkům vyhovět a kompromisnímu řešení se při zateplení nelze vyhnout. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost individuálnímu posouzení stavby, nalézt vhodný systém zateplení a vždy umožnit odvětrávání stavební konstrukce.
Při stavbě nové obytné budovy může  investor vybírat  a volit různé možnosti. Může, pokud má potřebné informace, správně volit skladbu stěny a použít kvalitní materiály. Každý má vizi příjemného prostředí domova, kam se bude rád vracet, kde bude spokojen. Na Srovnávací etalon konstrukcíškodu věci je negativně ovlivněn množstvím faktorů a dopouští se zásadních chyb. Vybudovat si ideální Stavební etalon existuje na základě vědeckých a praktických poznání a zkušeností s obytnými budovamiprostředí technologicky nevyhovujícími materiály je nákladné a provozovat je v nevyhovujícím obalu /zdech/ nelze. Správná volba je nekompromisní plnění požadavku na kvalitu. Poznejte a seznamte se s tím co je stejně důležité pro náš život jako je jídlo a pití v gastronomii stejně na nás působí i prostředí. To že stále více času - Po většinu života na nás působí prostředí v budovách. Kvalita ovzduší prostoru budov je o kvalitě větrání a také o kvalitě stavebního materiálu. Stavební prvky vyvinuté na základě zkušeností generací stavitelů a technických možností dnešní doby jsou pro bytové domy přímo určeny. Stovky investorů již využívají staveb dle stavebního etalonu. Zdi jsou tenčí, pevnější a ještě o 1/3 levnější. Při stejné zastavěné ploše je zastavěný prostor o 15 – 20% menší. Konstrukční prvky nepotřebují ochranu před povětrnostními vlivy a vyhovují těm nejtěžším klimatickým podmínkám. Přejeme i Vám příjemnější bydlení s náklady na provoz až o 70% nižšími než u staveb klasických se stejně silnými zdmi. Sami na sobě poznávejte další výhody bydlení ve stavbách NG, spokojenost a zdraví vašich dětí je na Vás. Váháte-li - přesvědčte se sami u majitelů již dokončených staveb. Stavební ETALON - jediná zděná konstrukce staveb pro příští generace

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info