Help Haus s.r.o.

Stavby, projekty, povolení, realizace, E-shop

Stavební systém Nové generace je Etalonem pro bytovou výstavbu

Stavební systém Nové generace je Etalonem pro bytovou výstavbu

Připravíme cenovou nabídku

Zdi obvodového pláště budovy jsou nově konstruovány oddělením nosných a izolačních vrstev. Takové pojetí umožnilo použití nových kvalitnějších materiálů jak k izolaci tak i ke stavbě. Výsledkem je tenká skořepinová stavba a perfektní tenký izolant. Systém je jednoduchý a umožňuje stavět bez použití těžké mechanizace.

  • Cena: 1 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Dokončený zděný důmVyžádejte si konrétní informace právě pro Vás

Stavět nový dům s materiály a technologiemi několik set let starými je v dnešní době více než nerozum. Vývoj a poznání materiálů a jejich vlastností doznaly změn ve všech oblastech lidského působení a ideální konstrukce obvodového pláště stěn je i etalonem naspecifikovaným odborníky celého světa, dle něhož jsou i naspecifikovány svislé konstrukce obvodových částí stavby ze skořepinových tvárnic. Jedná se o systém, nikoli o jednotlivé prvky a proto je nejvýhodnější obednat materiál technologickým dozorem

Všestrané použití v pozemním stavitelství a variabilita tvárnic v pozemním stavitelství je tak všestranná, že ji lze použít na všechny stavební systémy.

Pro zájemce poskytujeme statické a konstrukční detaily systému

Nosné konstrukce

a) nosné konstrukce obvodových a vnitřních nosných zdí se provádějí zásadně na šířku zdiva 200/150 mm. Výjimku tvoří zdivo z širších prvků. Ze statických důvodů lze doarmovávat jak svisle, tak vodorovně pomocí otvorů ve dnech tvárnic / viz. katalog prvků/. Lze konstruovat pilíře o libovolné nosnosti s použitím základních prvků na běžnou zděnou vazbu anebo ve vějířovém rámu s vložením středové armatury a betonovou výplní.

b) konstrukce samonosné na které nepůsobí váhové zatížení stropů nebo překladů a mají vymezující charakter v budově nebo pozemku. Jedná se o příčky, okrasné zídky, plotové konstrukce a možné jsou i bazénové stěny.

Výplňové konstrukce

Konstrukce výplňové přejímající funkci výplňového zdiva do rámových nosných konstrukcí ze železobetonu nebo oceli.

Spojovacím materiálem pro zdění zdiva nebo pilířů ze skořepinových tvárnic je úsporný beton vyráběný v hustší konzistenci.

Skořepinové tvárnice jsou absolutně přesným výrobkem a vyžadují proto přesné rovinné založení na základovém pasu. Zdění se provádí na přerušenou styčnou spáru, přičemž tloušťka vodorovně naneseného betonu je 10-12 mm. Doporučuje se nanášení betonu na tvárnicové zdivo maltovacím tendrem, nebo použití armovací oceli jako vymezení síly pojiva. Tím se docílí přesné vodorovné spáry.

Tvárnice se kladou dnem nahoru ve styčné spáře na sraz, neboť jsou přesné. Zámky se vylévají betonem. Docílí se rovinného povrchu pro stěrkové omítky, fasádní nástřiky a pro lepení izolačního sendvičového komplexu.

Vzhledem k podélnému rozměru tvárnice 500 mm se doporučuje řešit dispozici stavby v tomto modulu a to v libovolném rozporu vnitřních nosných prvků.

Pro zvýšení pevnosti stavebních konstrukcí se použije rohových tvárnic, které jsou pravoúhle zakončené (bez zámku). Uvnitř je diagonální čtvercový prostor bez plného dna, umožňující vložit do rohu zdi ocelovou výztuž, která po zalití betonem vytvoří železobetonový sloupek. Konstrukce umožňuje při větším rozponu zdí vytvořit sloupky okolo oken a dveří. Navíc je možno zeď armovat i vodorovně, neboť každá tvárnice má prohlubeň pro vložení vodorovné armatury. Získá se tak vestavěný železobetonový rámový skelet s velkou pevností a minimálním nákladem.

Jestliže je stavba navržená pro průmyslové anebo zemědělské účely jako železobetonový rámový skelet, použije se tvárnice pro výplňové zdivo. Může se však tento skelet vytvořit jako monolitický a tvárnicové zdivo použít částečně jako bednění. Svislá spára se vede průběžně v určených modulech s vynecháním prostoru pro filigránový armokoš. Pomocí příložného bednění se zalije sloupek betonem B 20 B 25.

Vodorovné stažení rámové konstrukce je možné buď  z věncových tvárnic anebo pomocí příložného bednění. Při použití tohoto konstrukčního systému odpadne nákladná prefabrikace a manipulace se zdvihacím zařízením.

Při stavbě bytových nebo obytných konstrukcí se středová nosná zeď do obvodových nosných zdí nesvazuje a je zmonolitněna stropní konstrukcí. Svislá spára u obvodové zdi se odsazuje na tloušťku izolačního komplexu, aby se vyloučil nepříznivý tepelný most a tato spára se upravuje stěrkovou omítkou v rámci povrchových úprav.

Dělící příčky jsou vždy samostatné a kotví se do stropní konstrukce. Pokud se jedná o delší plochy, mohou se podélně armovat, což umožňují drážky prohlubně ve tvárnici.

Pilířové zdivo se může vyzdít jako prosté s použitím všech druhů tvárnic podle požadované tloušťky pilíře anebo jako armované, pro pilíře s větším statickým zatížením. Vějířovitou vyzdívkou se vytvoří vnitřní prostor, do kterého se vloží armokoš a zalije betonem. Tím tvárnice nahradí ztracené bednění. Celý stavební prvek je pak levnější a hlavně nevyžaduje čas na dobu tvrdnutí betonu.

Pomocí skořepinových tvárnic se mohou postavit i venkovní bazény, které se vyzdí na armovanou desku stejnou technologií. Při větších rozměrech se mohou vodorovně a svisle proarmovat. Vnitřek se vyplní tvrzeným bazénovým plastem a horní hrana se uzavře přílivovou tvarovkou. Je to ten nejlevnější postup, protože se nemusí provádět bednění, náročné armování a betonování bazénových stěn a navíc se bazén od okolního terénu neochlazuje, neboť alveoly ve tvárnici sníží tepelné ztráty vody.

Skořepinovou tvárnici ocení i zahradní architektura, neboť její cena umožňuje levně vybudovat zahradní zídky, pohledové ploty, pergoly anebo altány. Vhodná pigmentace konstrukcí doplní zahradní zeleň do celého obytného komplexu dle požadavku architekta a stavebníka. 

Jak poznáte že se jedná o skořepinové tvárnice? Na první pohled se neliší od betonových prefabrikátů. Při bližším zkoumání lze odhalit tenkou konstrukci a hmotnost, včetně neobvyklé konstrukce. Až při pokusech s namáčením tvárnic zjistíte že tyto odpuzují vodu a že ji nesáknou. 

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info