Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zpět

zateplení

Přidáno: 09.01.2019 15:10:55 Počet shlédnutí: 81

09 Leden 2019

Od zateplení se očekávají energetické úspory. Rozumný investor souběžně řeší i způsob vytápění a taktéž větrání, aby nebylo poškozováno zdraví uživatelů. Předcházet má projekt, posouzení a pod.

zateplení

Nedokonalé zateplení působí ztráty ekonomické a působí i na zdraví uživatelů. Navrhování a opravy staveb vyžadují znalosti. Do kvalitního zateplení je nutné posoudit místní podmínky, klimatické pásmo, počet budoucích uživatelů, způsob jejich života, co se odehrává ve stavební konstrukci a jaké materiály jsou pro daný typ nejvhodnější. Poznání a vlastní úsudek je pro majitele nemovitostí a investory nezbytností.
Obvodový plášť budovy je během období roku rozdílně namáhán. Má více funkcí a procesy odehrávající se v něm jsou jiné v létě, v zimě, za deště, sucha a jsou různé při více nebo méně obydlené budově, jejím umístění, použitých materiálech, vrstvení konstrukce atd. Veškeré možné simulace vztahů mezi materiálem budov a chováním lidí je v závislosti na lidské potřeby specifikován tzv. stavebním ETALONEM pro obálku budovy. Nabízí nám ideální složení obvodového pláště budovy ve vztahu ke všem známým faktorům. Ideální složení obvodových zdí je patrné z obrázku. Je jasné, že již existující stavby nemohou těmto požadavkům vyhovět a kompromisnímu řešení se při zateplení nelze vyhnout. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost individuálnímu posouzení stavby, nalézt vhodný systém zateplení a vždy umožnit odvětrávání stavební konstrukce.
Při stavbě nové obytné budovy může investor vybírat a volit různé možnosti. Může, pokud má potřebné informace, správně volit skladbu stěny a použít kvalitní materiály. Každý má vizi příjemného prostředí domova, kam se bude rád vracet, kde bude spokojen. Na Srovnávací etalon konstrukcíškodu věci je negativně ovlivněn množstvím faktorů a dopouští se zásadních chyb. Vybudovat si ideální Stavební etalon existuje na základě vědeckých a praktických poznání a zkušeností s obytnými budovamiprostředí technologicky nevyhovujícími materiály je nákladné a provozovat je v nevyhovujícím obalu /zdech/ nelze. Správná volba je nekompromisní plnění požadavku na kvalitu. Poznejte a seznamte se s tím co je stejně důležité pro náš život jako je jídlo a pití v gastronomii stejně na nás působí i prostředí. To že stále více času - Po většinu života na nás působí prostředí v budovách. Kvalita ovzduší prostoru budov je o kvalitě větrání a také o kvalitě stavebního materiálu. Stavební prvky vyvinuté na základě zkušeností generací stavitelů a technických možností dnešní doby jsou pro bytové domy přímo určeny. Stovky investorů již využívají staveb dle stavebního etalonu. Zdi jsou tenčí, pevnější a ještě o 1/3 levnější. Při stejné zastavěné ploše je zastavěný prostor o 15 – 20% menší. Konstrukční prvky nepotřebují ochranu před povětrnostními vlivy a vyhovují těm nejtěžším klimatickým podmínkám. Přejeme i Vám příjemnější bydlení s náklady na provoz až o 70% nižšími než u staveb klasických se stejně silnými zdmi. Sami na sobě poznávejte další výhody bydlení ve stavbách NG, spokojenost a zdraví vašich dětí je na Vás. Váháte-li - přesvědčte se sami u majitelů již dokončených staveb. Stavební ETALON - jediná zděná konstrukce staveb pro příští generace

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info