Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zpět

Funkční obálka bydlení může být řešení

Přidal: Počet shlédnutí: 697

Bydlet levně a pohodově je snad cílem každého z nás. Podívejte se na vychytávky pro stavebníky, např. jak nejlépe navrhnout zateplení stavby, ušetřit při stavbě a ušetřit za topení.

Funkční obálka bydlení může být řešení

Jednou ze základních životních potřeb je bydlení. Zdravé bydlení se stává hůře dostupné. Dávno jsou pryč doby, kdy přístřeší hledal člověk v jeskyních a nebo si zbudoval jednoduché chýše. Současný trend bydlení plní funkci rodinného zázemí, pracovního prostředí i sportovních činností. Protože pořízení a provoz bydlení představuje významnou položku z rodinného rozpočtu stojí za to věnovat se bydlení trochu podrobněji.

Náklady na bydlení/osobu včetně energií představují asi 30% výdajů ročního příjmu a to jistě nepotěší. Koho by proto nezajímalo jak takovou sumu snížit při zachování standardu. Jednodužší to bývá při budování zcela nového objektu a řešit nové bydlení  vybudováním nového a přestěhováním. V takovém případě nehledáme jen vhodné místo, ale zajímá nás cena pořízení a současně i cena provozování budoucího bydlení. Zajímá nás způsob vytápění a hospodaření s energiemi.

Pořídit nemovitost je stále dražší a proto i zvolit si materiály na stavbu / zvolit technologii výstavby je určující. Cena zajímá každého na prvním místě a užitné vlastnosti stavebních hmot již méně. Mnozí investoři ani neřeší rizika s tím spojená. Definujme si tedy ideální obálku našeho bydlení.

Abychom se správně rozhodovali určíme co má vliv na dům, potažmo na prostředí v domě.  Zdánlivě jednoduchá se může zdát odpověď. Je to pět určujících parametrů - lokalita, objem, obsazení, použité materiály, způsob/kvalita proved

Tak jako se stalo běžným používání funkčního oděvu, mělo by být běžné i používání stavebí technologie Nové Generace principiálně fungující na stejných fyzikálních principech.

ení. Podrobněji to znamená: Je jiné když je dům na horách či v nížině a závětří.   Žádoucí nejsou metrové stěny vzhledem k zastavěnému místu, ani nestabilní konstrukce z materiálů táhnoucích vodu s častou a náročnou údržbou, ani rizikové hořlavé konstrukce s úplným znehodnocením při nehodě, ani špatně odvětrané prostředí při vysoké koncentraci osob. Máme li definovány co je nežádoucí, definujme si ideální obálku budovy. Tenké a pevné stěny vně dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, zevnitř na dotek teplé a příjemné, utvářející stabilní pokojové prostředí. Celkově fungující jako funkční oděv.  Obálka budovy by měla být tedy difusně otevřená a perfektně izolující. 

Řešením jsou skořepinové stavby jejichž konstrukce umožňuje potřebné vrstvení odolné proti povětrnostním vlivům umožňující kombinovat stavební konstrukci různými materiály, např, reflexními, tepelnými parozábranami a pod. vždy s kombinací účiného větrání a vytápění.

Obálka budovy

Ekonomicky a ekologicky smýšlejícímu člověku by nemělo být vzdálené a pro společnost by bylo velkým přínosem využívat poznatků vědy, řídit se zákonitostmi přírody a při navrhování, realizaci budovy volit vhodnou, do místních geomorfologických podmínek tu správnou obálku budovy. Tak jako se stalo běžným používání funkčního oděvu, mělo by být běžné i používání stavebí technologie Nové Generace principiálně fungující na stejných fyzikálních principech.  Náročný proces zhotovení budovy je v současnosti pouze částí nákladů a bez různých systémů vytápění, větrání, regulací, je vždy závislý na ovládání a pohonech jejichž provoz a údržba vede k dalším nákladům-......... a ceny energií nikdy nižší nebudou. Stavební systém Nové Generace je pak tou nejlepší známou cestou jak snížit náklady na bydlení. 

Proč ceny stavebnin rostou 

Víme co cenu budoucí stavby prodražuje, materiál ke zhotoviteli, podíl nákladů za energie od těžby, úpravy, formátování, tepelné či chemické procesy stabilizace, opakované manipulace, dopravu, skladování zabudování stavebních komodit a konečná úprava/ochrana před povětrnostními vlivy. Vysoké náklady na pořízení zmíněných komodit/stavebnin ještě prodražuje samotné složité provádění. 

Stavební systémy mají své problémy

Hořlavé, nasákavé, neprovětrávají, dlouhodobě nestabilní, mění své vlastnosti, nejsou pevné, velké množství komodit, prostorově náročné, drahé, laboratorní hodnoty jsou jiné než během používání,  

Co je THERMAL MANAGEMENT?  výpočet nákladů na provozování budovy vycházející z posudku místem daných klimatických a geomorfologických podmínek, energetických ztrát daných konstrukcí obálky budovy, velikosti budovy, způsobu vytápění a větrání, množství osob žijících v budově. Vyčíslení nákladů za energie zahrnuje pouze cenu ze energie na teplo. 

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info