Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zpět

Obálka budovy a naše zdraví.

Přidal: Počet shlédnutí: 633

Doma trávíme stále více času. Relaxujeme, užíváme si volna, vykonáváme pracovní úkony, sport, jedná se asi o 80% období z našeho života. Otázkou je jaký vliv mají stěny, tedy obálka budov na náš organismus, respektive na prostředí v interiéru ve kterém se dnes lidé zdržují významně větší část života, než tomu bylo v dobách minulých.

Obálka budovy a naše zdraví.

Prostředí v budově je na obálce budovy závislé. Větrání a stav zdí má zásadní vliv na lidský organizmus. Ovlivňuje zdraví, psychiku, spokojenost, produktivitu a tím ovlivňuje i sociální chování např. snášenlivost, sousedské vztahy, zaměstnanost, rozvodovost atd. Člověk jako živočišný druh je bytostně závislý na svém okolí. Zakládá rodinu, obvykle žije v páru, má potřebu budovat si zázemí, domácnost, obydlí. Dříve jednoduché stavby jsou pro současnou rodinu nevyhovující. Na plášť budovy jsou kladeny přísnější nároky, zejména v oblastech tepelně izolačních. V současné době prosazované zateplování - přidání izolací na stěnu budovy se negativně projevuje na kvalitě prostředí v interiéru. Velmi často se stává, že se prostředí domácností stane za čas škodlivé a to nejen díky nedostatečnému větrání. Vzhledem k fyzikálním zákonům dochází k negativním jevům. Objevují se hygienické problémy – plísně a lidé trávící čas v tomto prostředí jsou ohroženi na svém zdraví. Trpí únavou, stresem, bolestmi hlavy, epidemickými chorobami s další progresí poškozování zdraví. Vzniká otázka jak řešit zateplování již existujících budov a jak konstruovat budovy nové.
Nedokonalé zateplení působí ztráty. Navrhování a opravy staveb vyžadují jisté znalosti o místních podmínkách, klimatickém pásmu, počtu budoucích uživatelů, způsobu jejich života a předpokladu toho co se bude za daných podmínek odehrávat ve stavební konstrukci a jaké budou následky při použití nevhodných materiálů. Vlastní úsudek a jisté znalosti by pro majitele nemovitostí a investory měli být nezbytností.
Obvodový plášť budovy je během roku rozdílně namáhán a i mikrobiální procesy jsou v různých podmínkách různé. Jsou jiné v létě, v zimě, za deště, sucha a jsou různé při více nebo méně obydlené budově, je zdezávislost na jejím umístění, materiálech z nichž je postavena, vrstvení konstrukce atd. Veškeré možné simulace vztahů mezi materiálem budov a chováním lidí je v závislosti na lidské potřeby specifikován v tzv. Thermalmanagementu budovy. Je také vytvořen ideálu se blížící ETALON obálky budovy. Nabízí nám ideální složení obvodového pláště budovy ve vztahu ke všem známým faktorům. Ideální složení obvodových zdí je patrné z obrázku. Je jasné, že již existující stavby nemohou těmto požadavkům vyhovět a kompromisnímu řešení se při zateplení nelze vyhnout. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost individuálnímu posouzení stavby, nalézt vhodný systém zateplení a vždy umožnit odvětrávání stavební konstrukce.
Při stavbě nové obytné budovy může investor vybírat a volit různé možnosti. Může, pokud má potřebné informace, správně volit skladbu stěny a použít kvalitní materiály. Každý má vizi příjemného prostředí domova, kam se bude rád vracet, kde bude spokojen. Na Srovnávací etalon konstrukcíškodu věci je negativně ovlivněn množstvím faktorů a dopouští se zásadních chyb. Vybudovat si ideální Stavební etalon existuje na základě vědeckých a praktických poznání a zkušeností s obytnými budovamiprostředí technologicky nevyhovujícími materiály je nákladné a provozovat je v nevyhovujícím obalu /zdech/ nelze. Správná volba je nekompromisní plnění požadavku na kvalitu. Poznejte a seznamte se s tím co je stejně důležité pro náš život jako je jídlo a pití v gastronomii stejně na nás působí i prostředí. To že stále více času - Po většinu života na nás působí prostředí v budovách. Kvalita ovzduší prostoru budov je o kvalitě větrání a také o kvalitě stavebního materiálu. Stavební prvky vyvinuté na základě zkušeností generací stavitelů a technických možností dnešní doby jsou pro bytové domy přímo určeny. Stovky investorů již využívají staveb dle stavebního etalonu. Zdi jsou tenčí, pevnější a ještě o 1/3 levnější. Při stejné zastavěné ploše je zastavěný prostor o 15 – 20% menší. Konstrukční prvky nepotřebují ochranu před povětrnostními vlivy a vyhovují těm nejtěžším klimatickým podmínkám. Přejeme i Vám příjemnější bydlení s náklady na provoz až o 70% nižšími než u staveb klasických se stejně silnými zdmi. Sami na sobě poznávejte další výhody bydlení ve stavbách NG, spokojenost a zdraví vašich dětí je na Vás. Váháte-li - přesvědčte se sami u majitelů již dokončených staveb. Stavební ETALON - jediná zděná konstrukce staveb pro příští generace

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info