Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zpět

Návrh konstrukčního řešení

Přidáno: 07.05.2018 11:48:39 Počet shlédnutí: 174

07 Květen 2018

Řeší nejvýhodnější konstrukci domu přímo do místních klimatických a geomorfologických podmínek pomocí aplikace. Návrhové podmínky zadává investor.

Návrh konstrukčního řešení obálky budovy

řeší základní vztahy domu vůči budoucím obyvatelům z hlediska geomorfologických a klimatických podmínek daného pozemku - zákazník získá základní představu o tom, jak bude fungovat prostředí v budově ve vztahu k povětrnostním vlivům - na základě návrhu obálky budovy můžete zjistit budoucí spotřebu domu, množství energie pro vytápění, hromadění vlhkosti ve stěnách - na základě studie je možné provést první orientační propočet ceny domu a tudíž je možné ověřit zda představy investora jsou shodné s jeho finančními možnostmi

Návrh konstrukčního řešení obálky budovy, způsobu větrání a vytápění je typem dokumentace, kde na základě výpočtů a fyzikálních zákonitostí bude mít investor dostatek úplných informací potřebných k rozhodování při volbě konstrukčního řešení budovy. Návrhová dokumentace konstrukčního řešení není povinná z hlediska zákonné legislativy, ale je to doporučená metoda k nestrannému rozhodnutí a správné volbě. Vypracováním a odsouhlasením návrhu konstrukčního řešení obálky budovy předejdete mnoha finančním problémům a zdravotním rizikům během následného používání stavby. 

K čemu návrh slouží:

- návrh řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku - zákazník získá základní představu o tom, jak bude jeho stavba fungovat - na základě návrhu má možnost volby vytápění - na základě návrhu je možné provést orientační rozhodnutí, dotační výhody a lze ověřit zda představy investora jsou shodné s jeho finančními možnostmi - je neopominutelný bod pro další volbu pasivních, nízkoenergetických atd domů. a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - k jednání s úřady než se zadá ke zpracování projektantovi - umožní investorovi svůj záměr korigovat, prezentovat, popsuzovat v bankovním sektoru - úvěr a pod.

Co studie obsahuje:

- půdorysy, řezy, pohledy, základní rozměrové, modulové a koordinační rozměry stavby - tabulky s výpisem ploch y obálky budovy - výpočet zdržení par ve stavebních konstrukcích - porovnání vybraného materiálového řešení - situaci stavby na pozemku s návazností na infrastrukturu a světové strany - propočet investičních nákladů dle metody obestavěného prostoru - základní informace o konstrukčním řešení obálky budovy, větrání a vytápění

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info