Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Zpět

Prostředí staveb - větrání

Přidal: Počet shlédnutí: 299

Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy nám poskytují dostatek podkladů pro řešení, ale realita je velmi často jiná.

Prostředí staveb - větrání

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb.

Vtepelné mostyycházíme-li z hygienických požadavků, je kvalita vnitřního prostředí budov popsána souhrnem fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů a měla by být zaručena dodržením stanovených limitů na jednotlivé faktory tak, aby bylo vyloučeno zdravotní riziko pro člověka, nebo vymezeno alespoň „přijatelné riziko" tam, kde působení škodlivin je bezprahové a žádné „bezpečné limity" stanovit nelze. V případě potřeby kontaktujte spolek Centrum Zdravého Bydlení .cz

Přestože větrání je bezpodmínečně nutné a opatření energeticky značně náročné je v současném trendu šetření energií často nezohledněno. Hledají se způsoby jak nejlépe utěsnit, ale na hygienické a provozní požadavky (tedy i větrání) není kladen dostatečný zřetel. Opatření, prováděná zejména při rekonstrukcích limity nezajišťují a větrání objektů bývá nedostatečné. Vznikající „škodliviny" a uživatelé jsou vystaveny prostředí nedostatečně odvětranému a koncentrace převyšuje přípustnou hodnotu. Dochází k poškozování zdraví člověka. Centrum zdravého bydlení organizuje školení a připravuje řadu osvětových akcí.

 

Diskuse

(0 komentářů)
Žádné komentáře

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info