Help Haus s.r.o.

Stavby, projekty, povolení, realizace, E-shop

Vize společnosti

 • a nano-gel s.r.o.
 • Počítejte náklady
 • Centrum zdravého bydlení / Help Haus
 • Thermal Management
 • Bydlení-in s.r.o.
 • Spolek Centrum Zdravého Bydlení
 • a nano-gel s.r.o.
 • Počítejte náklady
 • Centrum zdravého bydlení / Help Haus
 • Thermal Management
 • Bydlení-in s.r.o.
 • Spolek Centrum Zdravého Bydlení

Tvoříme prostředí

Bydlení je základní životní potřebou člověka. Původní poslání, obranu před predátory nahradil boj s energetickými ztrátami, luxus, pohodlí, prestiž.  Bydlení je osobní a životní seberealizace a často i pracovní prostředí. 

Vize společnosti

Abychom uspokojili ty nejpřísnější nároky ubíráme se cestou ekologických staveb pro bydlení v nichž je prostředí, které nepoškozuje lidské zdraví, prostorově a orientačně přizpůsobené uživateli a geomorfologickým podmínkám dané lokality.

Především na budovy s nulovou spotřebou tepla, zateplené separátním zateplovacím systémem, aplikovaným na tenkých, únosných stěnách, odolávajících staletí meteorologickým, mechanickým i geomorfologickým podmínkám. 

Platformou je zachování civilizačních trendů za ekonomicky přijatelných pořizovacích i provozních nákladyů, vyhovět fyzikálním zákonitostem při technologické kázni při stavebních postupech.

Tvoříme nový prostor, zdravé prostředí a obálku budovy pro celé věky. Výrobní proces nezatěžuje životní prostředí, bez údržby slouží po staletí a zbytky, nebo recyklování nulově zatěžují přírodu.   

Mýty u nás neplatí

Při navrhování a realizaci budov máme v podvědomí odpovědi na otázky. Proč se budují nákladné, enormě tlusté a extrémně těžké stavby, vyhovují-li tenké a lehké konstrukce? Proč se kácí lesy za účelem štěpkování pro výrobu desek, nevhodných pro stavební účel, snad jen na krátkou dobu a ještě s rizikem plného zničení při požáru, jsou li levnější a lépe vyhovující konstrukce? Proč se budují drahá a složitá zařízení pro dodávky tepla, závislé na energetických dodávkách, lze li zateplit na nulové energetické potřeby?

Nepumpujeme zbytečně energii, zábor pro stavbu je menší prostor větší, logistika jednodužší, separátní zateplení mírní klimatické rozdíly horko - zima, eliminuje potřeby stálého energetického pohonu. Filozofie výstavby je o vědecké přípravě za pomoci software, praktických poznatcích a ověřených stavebních postupech. Společnost Help Haus s.r.o. realizuje a určuje směr rozvoje výstavby obálky budov při respektování potřeb člověka v aktuálním čase a při ohleduplném přístupu k přírodě. Co jsou biopotraviny pro potravinářství, to je pro stavebnictví stavební biologie v jejímž kontextu realizuje své stavby společnost Help Haus s.r.o.

Stavební biologie

Společnost Help Haus s.r.o. při navrhování obálky budovy respektuje místní geomorfologické i meteorologické podmínky, výpočty dokládá množství par a namáhání stěn obálky budovy, vyprodukovaných uživateli, množství kondenzátu, vlhkost a další. Zjednodušeně - vztah budoucích uživatelů a budovou. Se zateplováním a se v obálce budov odehrávají složité mikrobiální procesy při nichž vznikají zdravotní rizika vlivňující zdravotní kondici uživatelů. Syndorm nemocí z budov je hrozbou pro více než 80% popuace vyspělých zemí. Přichází nenápadně, přináší různá onemocnění, zatěžuje organismus a významně krátí délku života. Cílem každého projektu je vytvářet prostor jehož prostředí je v budovách bez negativního vlivu na zdraví uživatelů.

Výběr materiálů

Nejvýznamněji ovlivňují prostor volně poletující prachové částice které vdechujeme a nejen ty, ale i nasákavé stavební materiály sající vlhkost z prostoru. Ty jsou humusem pro mikrobiální bujení a zpětné znečištění prostoru výkaly roztočů či sprašemi plísní. Stavební materiály nenasákavé a difusně otevřené výrobou málo zatěžují životní prostředí, obsahují minimum prachových částic, tudíž nedávají šanci vlhkosti, plísním ani rztočům.

Nejlépe izolující jsou izolanty bránící prostupu teplého či chladného vzduchu, ale s dalšími vlastnostmi, např. reflexní, difusně otevřené a pod. Známe materiály s minimálními dopady na životní prostředí, nejen bránícím úniku teplého vzduchu z budovy, ale i odrážející negace od budovy a pozitivní energii zpět do objektu. Ekologické pojetí výstavby se snaží vyvarovat používání formaldehydů obsažených v lepidlech, barvách apod., rovněž tak i materiálům, které tyto vyzařují. Pro údržbu již existujících povrchů, jsou používány technologie, nemají vliv na zdraví obyvatel domu a životní prostředí.

Moderní věda nabízí, a technologie výstavby umožňuje vybudovat prostor a prostředí s absorbčními povrchy na stěnách, tedy s pohlcovači částic, které jinde poškozují zdraví uživatelů. Pro zdravé prostředí budov připravil spolek firem Centrum Zdravého Bydlení.cz. 

Prostředí

Budovy jsou stále více izolovány a uvnitř je stále častěji specifické, mnohdy toxické prostředí, v němž převážnou část svého života žijeme. Jsme uvnitř obálky budovy v prostředí, které významně ovlivňujeme způsobem svého života. Způsob větrání, vybavení domácnosti, elektrovlnění, vlhko, stavební konstrukce a další děje často odstartují mikrobiální procesy, které mohou být toxické a často mají vliv na naše zdraví a ovlivňují délku života.

Podnikatelská příležitost

Společnost Help Haus s.r.o. je zastánce svobody a svobodného podnikání. Podnikatelské příležitosti, které plynou z působení společnosti Help Haus s.r.o. jsou nabídkou a příležitostí každému, vybudovat si svoji nezávislou pracovní existenci a na základě svých vlastních ambicí dosáhnout úspěchu. Help Haus s.r.o. podporuje kolegy v podnikání prostřednictvím dodávek vysoce kvalitních výrobků, projekčním a inženýrským zázemím, analýzou budov pro jejich aplikaci, spravedlivým odměňováním, podporou osobního vzdělávání. Společnost Help Haus s.r.o. je vykonavatelem, sdruženým ve spolku firem Centrum Zdravého Bydlení.cz. 

Centrum zdravého bydlení –

Pro zákazníky a spolupracující firmy je připraven seriál školení a prezentací. Navštivte některou z akcí nebo referenčních staveb. Prohlídka s přednáškou trvá 1,5 hodiny. Domluvte si možný termín prohlídky technologie výstavby domů Nové Generace – tel: 776 444 212; Email athservis@seznam.cz, rádi se vám budeme věnovat. Dále jsou přístupny elektronicky vedené a individuálně dostupné zakázky na internetu přístupné formou mobilní aplikace. Na www.helphaus.cz je možné objednávat a konzultovat stavbu i nákup materiálu, nebo sledovat stavbu či její přípravu, aktuální stav řízení, vidět projektovou dokumentaci i aktuální stavební procesy včetně fotodokumentace staveb.

Závěrem

Zdraví a život je neopakovatelné bohatství každého z nás a neničme si jej ani potravou ani pobytem v toxickém prostředí domácností. Tak aby naše zdraví nebylo poškozováno vdechováním toxického vzduchu a bylo zdravé, provoz budov levný, nabízí spolek firem Centrum Zdravého Bydlení.cz. zajímavá řešení. K těmto řešením přistupujeme individuálně, konstruktivně,  komplexně. Komplexní pojetí představuje poskytování služeb od konzultací záměru, doporučování, přes výběr materiálů, projektovou přípravu, vyřízování stavebního povolení, dozorování i provádění realizací. Pro úspěšné dokončení dodává rozpočty, ale stará se i o dokumentaci, financování a pojištění. 

Rodina značek

Obálka budovy, tvoří prostředí v domácnostech. Vybavení a přístroje jsou pasivně i aktivně ovlivňující faktory. Vše má své dodavatele a ti tvoří zázemí značky nano-gel s.r.o. Jedinečnost společnosti tvoří portfolio výrobců Best, Basf, Helphaus, Helpstav, Nano-gel, Nonsulate, Nanoprotech, PROTECTAM FN®, Refaglas, Saint Gobain – ti tvoří základ úspěchu a spolu s duševním bohatstvím a klientským zázemím tvoří Centrum zdravého bydlení a tím i značku nano-gel s.r.o. Jedná se o společný produkt pro zdraví a fyzickou pohodu zákazníků a právě na nich buduje své podnikání společnost www.helphaus.cz

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info